Místní poplatek z pobytu

Dne 31.12.2020 končí úleva od místního poplatku z pobytu. Od 1.1.2021 bude opět vybírán ve výši Kč 21,-/den u všech pobytů s délkou do 60 dnů, bez ohledu na jejich účel (tedy i krátkodobé pobyty studentů, zaměstnanců, apod.).

Místní poplatek z pobytu je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 18/2019 Sb. HLM Prahy.

Další články v rubrice

English ☰ Menu