Aktuality

REkrabičky

V našich jídelnách je nyní možné používat vratné a znovupoužitelné REkrabičky a REkelímky!

Žádosti o ubytování na akademický rok 2024/2025

Termíny podávání žádostí o ubytování na akademický rok 2024/2025

Sváteční provoz v Menze

V pátek 22.12.2023 bude poslední výdej obědů (večeře již nebudou). Menza se znovu otevře 2.1.2024.

Přejeme vám krásné svátky!

Dům Comenius - Poslední volná místa

Ubytovací jednotky 1+kk k dispozici od 1.12.2023.

Harmonogram zahájení ubytování AR 2023/2024

Termín nástupu ubytování je do 18.9.2023 do 29.9.2023

Žádosti o ubytování na akademický rok 2023/2024

Termíny podávání žádostí o ubytování na akademický rok 2023/2024

10 tipů na úsporu energie nejen na kolejích

10 tipů na úsporu energie nejen na kolejích - malé změny s velkým dopadem.

Ubytování 2022/2023

Informace k podávání žádostí o ubytování v akademickém roce 2022/2023 

Nadstandartní ubytování pro studenty ČZU

Od akademického roku 2021/22 nabízíme nadstandartní ubytování ve dvojlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.

Provoz menzy ČZU od 1. 6. 2021

Od 1. 6. 2021 je pro výdej obědů opět obnoven provoz menzy ČZU

Provoz menzy ČZU od 15. 2. 2021

Rádi bychom Vás informovali o otevření menzy ČZU od 15. února 2021, a to v čase 11:15 – 14:15 hodin pro výdej obědů.

Podávání žádostí o ubytování v akademickém roce 2021/2022

Od 8.2.2021 bude možné podávat žádosti o ubytování na kolejích ČZU pro akademický rok 2021/2022.

Místní poplatek z pobytu

Od 1.1.2021 je opět vybírán ve výši 21,- Kč/den u všech pobytů s délkou do 60 dnů.

Opuštění kolejí dle usnesení vlády ČR ke dni 14.10.2020

Vážené studentky, vážení studenti,

s ohledem na vývoj epidemické situace a rychle se měnící podmínky opatření napříč celou Českou republikou se na vás obracíme ohledně aktuálního krizového usnesení vlády, které se týká vysokých škol a současně také poskytování ubytování studentům vysokých škol. V reakci na usnesení vlády č. 1022 z 12. 10. 2020 je ČZU nucena omezit, resp. přestat poskytovat ubytování studentům, kteří mají na území ČR jiné bydliště, s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona (tj. zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). S ohledem na výše uvedené usnesení vlády tedy neplatí zákaz ubytování pro zahraniční studenty.

S odvoláním na výše uvedené žádáme všechny studenty, aby v souladu s výše uvedeným nařízením vlády, opustili koleje ČZU.

Výjimku z tohoto zákazu dostanou ti studenti, kteří:

1.    nemají v ČR jinou možnost ubytování (napíší v tomto smyslu čestné prohlášení dostupné na webové stránce KaM: https://www.kam.czu.cz/cs/r-8588-dokumenty-a-formulare (Informace pro studenty)
2.    jsou zaměstnanci ČZU
3.    pokud jiný člen jejich bydliště (domácnosti) je v karanténě nebo izolaci v místě jejich bydliště
4.    jsou sami v karanténě (test nebo čestné prohlášení)
5.    účastní se jako dobrovolníci v nemocnicích, domech seniorů apod. (dodají potvrzení)

Ti z vás, kterých se zákaz či výjimky z něj netýkají, žádáme tímto o opuštění či odhlášení se z kolejí ČZU v průběhu zítřejšího dne. Vedení univerzity bude v následujících dnech jednat o podmínkách snížení či odpuštění kolejného. Závěry jednání vám budou dány na vědomí.
ČZU prostřednictvím vedení KaM bude řešit individuální případy odůvodněného setrvání na kolejích dle výše uvedených výjimek. Student o setrvání na ubytování na kolejích ČZU musí požádat co nejdříve, nejdéle do pátku 16. 10. 2020.

S pozdravem a přán?ím klidných dní a pevného zdraví

Ing. Jana Rácová
?ředitelka KaM ČZU v Praze

Nový ceník pro ubytování a ceník plateb souvisejících s ubytováním

Nový ceník pro ubytování a ceník plateb souvisejících s ubytováním na kolejích ČZU v Praze vstoupí v platnost 21. 09. 2020.

 

Provoz menzy ČZU od 21. 9. 2020

S ohledem na aktuální opatření týkající se stravovacích zařízení, bychom Vás rádi informovali o otevření menzy. Menza bude otevřena pondělí až pátek. Výdej obědů v čase 11:15 – 14:15 hod., výdej večeří 16:45 - 18:15 hod.

Rozhodnutí k mimořádným opatřením při nebezpečí vzniku epidemie

Hygienická stanice hlavního města Prahy nařizuje plnit mimořádná opatření při nebezpečí vzniku epidemie

Podávání žádostí o ubytování v akademickém roce 2020-2021

Studenti vyšších ročníků všech studijních programů, si mohou podat žádost o ubytování od 10. 2. 2020 a nejdéle do 22. 5. 2020.

Pokyny k postupu při podezření nákazou Koronavirem 2019-nCoV

Věnujte prosím pozornost těmto informacím v souvislosti s epidemií coronaviru.

Nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu

Od 1. ledna 2020 dochází ke změně názvu poplatku (dříve místní poplatek z lázeňského a rekreačního poplatku) na místní poplatek z pobytu.

Podávání žádostí o ubytování v akademickém roce 2019/2020

Začíná podávání rezervací a žádostí o ubytování na akademický rok 2019/2020  od 11.2.2019 do 20.5.2019.

Volby do Kolejní rady

Volby do kolejní rady se uskuteční 31.října a 1.listopadu 2017, od 10. do 16.hodin ve vestibulu Menzy ČZU

Snídaně v Akademickém klubu

Od 1. července 2017 je možnost dojít si na snídani do Akademického klubu ČZU.

Zákaz kouření v celém areálu ČZU

Od 31. května 2017 platí zákaz kouření ve všech prostorách a v celém areálu ČZU s výjimkou povolených míst.

English ☰ Menu