Nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu

Od 1. 1. 2020 nabývá účinnosti nová obecně závazná vyhláška č. 18/2019 Sb. HLM Prahy, o místním poplatku z pobytu. Dochází ke změně názvu poplatku (dříve místní poplatek z lázeňského a rekreačního poplatku) na místní poplatek z pobytu. Ruší se poplatek z ubytovací kapacity. Sazba poplatku činí 21 Kč za osobu a každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.

Další články v rubrice

English ☰ Menu