Opuštění kolejí dle usnesení vlády ČR ke dni 14.10.2020

Vážené studentky, vážení studenti,

s ohledem na vývoj epidemické situace a rychle se měnící podmínky opatření napříč celou Českou republikou se na vás obracíme ohledně aktuálního krizového usnesení vlády, které se týká vysokých škol a současně také poskytování ubytování studentům vysokých škol. V reakci na usnesení vlády č. 1022 z 12. 10. 2020 je ČZU nucena omezit, resp. přestat poskytovat ubytování studentům, kteří mají na území ČR jiné bydliště, s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona (tj. zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). S ohledem na výše uvedené usnesení vlády tedy neplatí zákaz ubytování pro zahraniční studenty.

S odvoláním na výše uvedené žádáme všechny studenty, aby v souladu s výše uvedeným nařízením vlády, opustili koleje ČZU.

Výjimku z tohoto zákazu dostanou ti studenti, kteří:

1.    nemají v ČR jinou možnost ubytování (napíší v tomto smyslu čestné prohlášení dostupné na webové stránce KaM: https://www.kam.czu.cz/cs/r-8588-dokumenty-a-formulare (Informace pro studenty)
2.    jsou zaměstnanci ČZU
3.    pokud jiný člen jejich bydliště (domácnosti) je v karanténě nebo izolaci v místě jejich bydliště
4.    jsou sami v karanténě (test nebo čestné prohlášení)
5.    účastní se jako dobrovolníci v nemocnicích, domech seniorů apod. (dodají potvrzení)

Ti z vás, kterých se zákaz či výjimky z něj netýkají, žádáme tímto o opuštění či odhlášení se z kolejí ČZU v průběhu zítřejšího dne. Vedení univerzity bude v následujících dnech jednat o podmínkách snížení či odpuštění kolejného. Závěry jednání vám budou dány na vědomí.
ČZU prostřednictvím vedení KaM bude řešit individuální případy odůvodněného setrvání na kolejích dle výše uvedených výjimek. Student o setrvání na ubytování na kolejích ČZU musí požádat co nejdříve, nejdéle do pátku 16. 10. 2020.

S pozdravem a přáním klidných dní a pevného zdraví

Ing. Jana Rácová
ředitelka KaM ČZU v Praze

Další články v rubrice

English ☰ Menu