Podávání žádostí o ubytování v akademickém roce 2019/2020

Studenti vyšších ročníků všech studijních programů, si mohou podat žádost o ubytování na akademický rok 2019/2020  od 11.2.2019 a nejdéle do 20.5.2019.

Studenti budoucího 1. ročníku všech studijních programů, si mohou podat žádost o ubytování na akademický rok 2019/2020  od 20.5.2019 a nejdéle do 9.8.2019.

Více informací najdete na:https://www.kam.czu.cz/cs/r-8588-dokumenty-a-formulare/ -> Informace pro studenty -> Scénář ubytování na kolejích ČZU.

Žádosti o ubytování na kolejích ČZU pro akademický rok se podávají elektronicky prostřednictvím portálu https://iskam.czu.cz

Další články v rubrice

English ☰ Menu