Podávání žádostí o ubytování v akademickém roce 2018/2019

Pro studenty vyšších ročníků všech studijních programů, začíná podávání rezervací a žádostí o ubytování na akademický rok 2018/2019  dne 15.2.2018 a končí 18.5.2018, pro studenty budoucích 1. ročníků všech studijních programů, začíná podávání žádostí o ubytování na akademický rok 2018/2019  dne 18.5.2018 a končí 10.8.2018.

Více informací najdete na:https://www.kam.czu.cz/cs/r-8588-dokumenty-a-formulare/ -> Informacepro studenty -> Scénář ubytování na kolejích ČZU.

Rezervace na ubytování a žádosti o ubytování na kolejích ČZU pro akademický rok se podávají elektronicky prostřednictvím portálu https://iskam.czu.cz