Podávání žádostí o ubytování v akademickém roce 2020-2021

Studenti vyšších ročníků všech studijních programů, si mohou podat žádost o ubytování na akademický rok 2020/2021 od 10. 2. 2020 a nejdéle do 22. 5. 2020. Studenti budoucího 1. ročníku všech studijních programů, si mohou podat žádost o ubytování na akademický rok 2020/2021 od 10. 2. 2020 a nejdéle do 10. 8. 2020. 

Více informací najdete na: https://www.kam.czu.cz/cs/r-8588-dokumenty-a-formulare/ v záložce Informace pro studenty soubor Scénář ubytování na kolejích ČZU.

Žádosti o ubytování na kolejích ČZU se podávají elektronicky prostřednictvím portálu https://iskam.czu.cz.

Další články v rubrice

English ☰ Menu