Provoz menzy ČZU od 1. 6. 2021

S ohledem na rozhodnutí poskytovatele zaměstnaneckého stravování na ČZU společnosti Compass Group, s.r.o. a vzájemnou dohodu s ředitelstvím KaM, bychom vás rádi informovali o otevření menzy ČZU od 1. června 2021, a to v čase od 11:15 – 14:15 hodin. Menza bude otevřena pondělí až pátek pouze v poledním čase, tedy výhradně pro výdej obědů, večeře prozatím nebudou nabízené.

V souvislosti s ochranou Vašeho zdraví a zajištění maximální bezpečnosti dojde k určitým omezením nabízených služeb a podmínek stravování v souladu se závaznými právními předpisy.

Rozsah nabídky hlavních jídel je dočasně omezen na:

  • 2x Masitý pokrm
  • Bezmasý pokrm
  • Minutkový pokrm
  • Polévka
  • Zákusky/dezerty budou baleny do jednorázových obalů a podávány hostům pouze jako balené
  • Pečivo bude podáváno pouze balené
  • Samoobslužný způsob prodeje nebude k dispozici

Hlavní jídla budou vydávána zaměstnanci na porcelánové talíře, případně do jednorázových obalů „menubox“. Výdej pokrmů do vlastních obalů na opakované použití (jídlonosiče apod.) nebude možný. Příbory budou vydávány zaměstnanci menzy, nebudou tedy volně k dispozici. K dispozici budou nápojová zařízení, která nejsou aktivována dotykem, ale aktivací pomocí dotyku sklenice.

V celé jídelně je nutné dodržovat sociální odstup dle vzdálenosti vyznačené na podlaze jídelny (symboly označující minimální rozestupy mezi osobami).

Úhradu stravy bude možné provést pouze bezkontaktní platbou (tj. zaměstnaneckou kartou), platby v hotovosti nebudou pokladnou akceptovány.

Věříme, že dočasná omezení přijmete s pochopením. V případě jakýkoliv problémů, připomínek či stížností se prosím obracejte na provozní vedoucí, která je vždy v době výdeje přítomna a je vám plně k dispozici.

Přejeme vám klidné dny a pevné zdraví.

Koleje a Menza ČZU

Další články v rubrice

English ☰ Menu