Třídění bioodpadu na kolejích ČZU

Cílem projektu je vytřídění, zpracování a využití biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu (BRKO) v areálu ČZU v Praze. Předejde se tím vzniku odpadů a zbytečnému odvážení BRKO se směsným odpadem na skládky či do spalovny. Kromě finanční úlevy (odvoz Pražskými službami a.s.) má separace BRKO přímý vliv na životní prostředí. Už jako kompost je totiž BRKO možné využít např. ke hnojení půd přímo v areálu univerzity. Tento projekt skýtá také velký potenciál v možnostech zpracování vědeckých prací (BP, DP apod.).

Samotná separace je provedena tříděním bioodpadu do p
íslušných sáčků a košů na pokojích studentů a jeho následném umístění do sběrných nádob a komunitních kompostérů.